به گزارش ایسنا، سردار جلالی صبح امروز (سه‌شنبه) در دومن کنفرانس ملی توسعه پایدار و پدافند غیرعامل در وزارت کشور با اشاره به اینکه در جنگ جهانی دوم مردم یک هدف بودند، گفت: به طور مثال آلمان وقت می خواست به انگلیس فشار بیاورد به مردم این کشور حمله می کرد یا آمریکا با استفاده از بمب هسته‌ای دولت ژاپن را مجبور به تسلیم کرد.

وی در ادامه افزود: اما بعدها با ایجاد رسانه و شکل گیری افکار عمومی دولتها نتوانستند هر اقدامی که می خواستند در جنگ انجام دهند. بنابراین دیگر مردم به طور مستقیم در جنگ هدف نبودند و در واقع رسانه نقش بازدارنده‌ای ایجاد کرد.

جلالی خاطر نشان کرد: از سال ۲۰۰۵ آمریکا برای حمله به کشوری ابتدا دنبال آماده سازی افکار عمومی خود آمریکا، افکا ر عمومی بین‌المللی و افکار عمومی کشوری که به آن حمله می شد بود برای این هدف نیز از رسانه عمومی استفاده کرد تا افکار عمومی  را اغنا کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه آمریکا پس از حمله سوم خود به عراق به این نتیجه رسید که برخورد غیر مستقیمی با مردم داشته باشد و اسم آن را هم جنگ بی قاعده گذاشت، تصریح کرد: در جنگ بی قاعده زیر ساختهایی که به مردم خدمات می دهند مورد هدف قرار می گیرد تا دولت آن کشور نتواند خدمات مناسبی به مردم ارائه کند. در نتیجه در مردم نارضایتی ایجاد شود و مردم در مقابل حکومت قرار بگیرند. در این بین از رسانه استفاده شد تا مردم را علیه حکومت خود تحریک کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه اکنون رسانه های اجتماعی بر رسانه‌های سنتی غالب شده اند خاطر نشان کرد:شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن نقش مهمی در جنگ دارند و ابزاری برای اغنای افکار عمومی می شوند. البته این رسانه‌ها در ایران در کنترل دولت نیست تا از آن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده کنند. این رسانه ها می توانند مردم را در برابر دولت قرار دهند که البته فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فرصتهایی را فراهم می کنند که باید به آن توجه کنیم.

جلالی با بیان اینکه رویکرد اخیر در جنگها این است که به زیرساختهای یک کشور که مرتبط با تامین نیاز های مردم است، حمله شود، گفت: زیرساختهایی از جمله آّب، غذا، امنیت، بهداشت، سرپناه، ارتباطات و انرژی در این بین اهمیت زیادی دارند و ما در کشور برای استفاده از این زیرساختها در شرایط بحرانی باید یک مدل مدیریتی داشته باشیم و مسئولان ما از جمله استانداران، فرمانداران و بخشداران باید آموزش دیده و تمرین کنند که در شرایط اضطراری چگونه نیازهای مردم را تامین کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه وجود مراکز پر خطر ار جمله کارخانه ‌های شیمیایی و نظامی در مراکز شهرها تهدیدی محسوب می شود، تصریح کرد: باید این مراکز برنامه‌هایی برای شرایط اضطراری مثل نشت مواد شیمایی داشته باشند. البته در برنامه‌  ۵ ساله باید این مراکز از شهرها خارج شوند اما تا زمانی که این کار انجام نشده هریک  از این مراکز باید یک برنامه برای شرایط اضطراری داشته بشند که در آن نقشها و وظایف مشخص شده باشند. البته وزارت کشور به این موضوع  توجه خوبی داشته است.

وی در پایان گفت: اکنون تهدیدات مردم محور شده اند ، بنابراین رویکرد پدافند غیرعامل هم رویکرد مردم محوری است وباید پدافند غیرعامل از مردم حفاظت کند.