به گزارش ایسنا، در این دیدار دوطرف  در مورد همکاری در زمینه‌های مختلف و متنوع برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بحث و تبادل نظر کردند.

 

قرار است سمینار مذکور با مشارکت سازمان انرژی اتمی،  روس اتم و وزارتخانه های امور خارجه دو کشور و حضور نمایندگان ۱+۵ طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر ۱۳۹۶ در مسکو برگزار شود.