به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گان وایلنس آرکایوز؛ در حادثه تیراندازی در شهر نیویورک یک نفر زخمی شد، تیراندازی در شهر فلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا یک کشته برجاگذاشت، در تیراندازی در شهر شروپورت در ایالت لوئیزیانا یک نفر زخمی شد، تیراندازی در شهر سینسیناتی در ایالت اوهایو یک زخمی برجاگذاشت.

در تیراندازی در شهر فلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا یک نفر کشته و یک نفر زخمی شد، تیراندازی در شهر اسپرینگ فیلد در ایالت اوهایو یک زخمی برجاگذاشت،در تیراندازی در شهر یانگزتاون در ایالت اوهایو یک نفر زخمی شد، تیراندازی در شهر بلن در ایالت نیومکزیکو یک زخمی برجاگذاشت.

در تیراندازی در شهر لوئیزویل در ایالت کنتاکی یک نفر کشته شد،تیراندازی در شهر لگزینگ تاون در ایالت کنتاکی یک زخمی برجاگذاشت،در تیراندازی در شهر اورت در ایالت ماساچوست یک نفر زخمی شد،تیراندازی در شهر هریسبورگ در ایالت پنسیلوانیا یک زخمی برجاگذاشت،در تیراندازی در شهر فورت پیرس در ایالت فلوریدا یک نفر کشته شد.

تیراندازی در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا یک زخمی برجاگذاشت، در تیراندازی در شهر ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانا یک نفر کشته شد و در تیراندازی در شهر فورت پیرس در ایالت فلوریدا یک نفر زخمی شد.