به گزارش ایرنا، هیرو ابراهیم احمد از اعضای برجسته حزب اتحاد میهنی کردستان عراق روز دوشنبه با صدور بیانیه ای حزب دموکرات کردستان عراق را متهم کرد که آنچه امروز در کرکوک می گذرد نتیجه توطئه حزب دمکرات کردستان عراق می باشد.

همسر جلال طالبانی همچنین اتهامات حزب دمکرات کردستان عراق مبنی بر خیانت به کرکوک از سوی اتحاد میهنی (و تسلیم مناطق تحت کنترل خود) به دولت مرکزی را رد کرد. 

وی همچنین از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند