به گزارش مهر، انوشیروان محسنی بندپی در اولین نشست تخصصی سلامت اجتماعی با محوریت سلامت اجتماعی کودکان و نوجوان افزود: یکی از وظایف حاکمیت‌ها ایجاد رفاه، آرامش و آسایش است؛ اکنون بهزیستی با سلامت اجتماعی می‌تواند مفهوم پیدا کند و انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی مولفه‌هایی است که در بهزیستی اجتماعی یا سلامت اجتماعی باید به آن بپردازیم.

وی گفت: فقر، جنسیت، سن، تحصیل از عوامل موثر در اختلالات روانشناختی است؛ در حال حاضر زنان بیشتر از مردان در معرض شیوع اختلالات روانی هستند بطوری که براساس بررسی‌های به عمل آمده ۳۷/۹ زنان و۲۷/۶ مردان در تهران در معرض اختلالات روانی قرار می‌گیرند.

 رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: حمایت‌های همه‌جانبه، پیگیری سلامتی جسمی و گسترش مراکز ویژه کودکان و نوجوانان از اولویت و راهبردهای بهزیستی در حوزه سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان است.

به گفته وی ، نقش مادران در کودکان بسیار اثربخش است؛ چراکه با نبود پدر، نقش محوری مادر می‌تواند همپوشانی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه  برقراری یک وعده غذای گرم در استان‌های محروم و کم‌برخوردار از اقدامات مهم در راستای تحقق سلامت اجتماعی ویژه کودکان و نوجوانان است گفت: توانستیم سوء تغذیه را در این مناطق کاهش دهیم از طرفی با پیگیری رشد و تکامل همه‌جانبه ECD بازماندگان از تحصیل را به چرخه تحصیل برگرداندیم.

وی اظهار داشت: بهزیستی و کمیته امداد درخصوص پذیرش کودکان کار و خیابان که بازمانده از تحصیل هستند و بعضاً مورد استثمار قرار می‌گیرند، اعلام آمادگی کرده است.