به گزارش مهر، بامداد دوشنبه هواپیمای پرواز تهران- استانبول پس از پرواز از فرودگاه امام(ره) با نقص فنی مواجه شد.

این هواپیما پس از ترک فرودگاه به دلیل این نقص فنی مجبور به بازگشت به فرودگاه امام خمینی شد.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این هواپیما به دلیل نقص فنی در یکی از موتورهای خود، پس از پرواز به فرودگاه امام خمینی(ره) بازگشت، تا اقدامات تعمیری روی آن انجام شود.

رضا جعفرزاده در خصوص چگونگی انتقال مسافران پرواز تهران- استانبول به مقصد، گفت: قرار شده است ساعت ۱۲ الی ۱۳ یک هواپیما از ترکیه به فرودگاه امام خمینی(ره) بیاید و ساعت ۱۶:۳۰ با پرواز جایگزین، اقدام به انتقال مسافران پرواز صبح به استانبول کند.

وی با بیان این که پیگیری های انجام شده، حکایت از خدمات دهی به مسافران جا مانده از پرواز دارد، گفت: هم اکنون مشکلی وجود ندارد و مسافران نیز سرگردان نیستند.