به گزارش مهر به نقل از سانا، سوریه سیاست های خصمانه دولت آمریکا را محکوم و با ایران و حقوق مردم آن در توسعه قدرت فناوری و توسعه ابراز همبستگی کرد.

یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: تهدید دولت آمریکا درباره لغو توافق هسته ای با ایران و اعمال تحریم های جدید علیه آن به طور آشکار نشانه عدم احترام دولت آمریکا به منشورها و تعهدات به موجب معاهدات و توافقات بین المللی و نشان دهنده این است که نمی توان به مواضع دولت آمریکا در قبال امنیت و ثبات بین المللی اعتماد کرد.

این منبع بیان کرد: سوریه از ایستادن دولت ترامپ در برابر توافق هسته ای و همسویی اسرائیل و حامیان آن در واشنگتن تعجب نکرد. سوریه سیاست های خصمانه دولت آمریکا ضد منافع ملتها که سبب ایجاد بحران در منطقه و جهان و تهدید کننده امنیت و ثبات است محکوم می کند و همبستگی خود را مواضع ایران و حقوق ملت آن در توسعه توانایی تکنولوژی و علمی و توسعه اعلام می کند.