به گزارش ایسنا، پاروزنان ایران در دور مقدماتی ٨ ماده به مصاف حریفان رفتند که علی آقامیرزایی در کایاک یکنفره ١٠٠٠ متر بزرگسالان در رقابت با حریفانی از هند،هنگ کنگ، میانمار، فیلیپین، تایلند، چین و کامبوج با زمان ٣:٤١.٧٤٦ دقیقه در رده دوم قرار گرفت و به فینال راه یافت. در این رقابت نمایندگان چین و هند اول و سوم شدند.

در کایاک یکنفره ١٠٠٠ متر جوانان ابوالفضل درجزی با رقبایی از چین، سنگاپور، قراقستان و چین تایپه رقابت کرد و در پایان با زمان٤:٠٧.٩٢٦ دقیقه دوم شد و به فینال صعود کرد. در این رقابت نمایندگان قزاقستان و چین اول و سوم شدند.

در کانوی یکنفره ١٠٠٠ متر بزرگسالان کیا اسکندانی با رقبایی از چین تایپه، عراق، ازبکستان و کامبوج رقابت کرد و در پایان با زمان ٤:٠٧.٦٦٠ دقیقه در رده دوم جای گرفت و راهی فینال شد. در این مسابقه قایقرانان ازبکستان و چین تایپه اول و سوم شدند.

در مسابقه کانوی یکنفره ١٠٠٠ متر جوانان محمدنبی رضایی با حریفانی از ژاپن، فیلیپین، ازبکستان و تایلند رو به رو شد و در پایان با زمان ٤:٠٠.٩١٧ دقیقه بالاتر از قایقرانان ازبکستان و ژاپن اول شد و به فینال راه یافت.

در کانوی دونفره ٥٠٠ متر بانوان بزرگسالان فاطمه کرمجانی و هیوا افضلی در رقابت با قایقرانان ویتنام، ازبکستان، میانمار و کره شمالی با زمان ٢:٠٨.٨١٦ دقیقه چهارم شدند و به نیمه نهایی راه یافتند. در این مسابقه نمایندگان ازبکستان، ویتنام و کره شمالی اول تا سوم شدند.

در رقابت کانوی دونفره ٥٠٠ متر جوانان پریسا محمدزاده و  فرانک چشمه در رقابت با حریفانی از تایلند، هند، چین و ژاپن با زمان ٢:٠٩.١٦٦ دقیقه دوم شدند و به فینال راه پیدا کردند. در این رقابت قایقرانان چین و تایلند اول و سوم شدند.

در رقابت کایاک یکنفره ٢٠٠ متر جوانان شایان مافی با رقبایی از ازبکستان، سنگاپور، هنگ کنگ و چین رو به رو شد و در پایان با زمان ٤٠.٧٤٦ ثانیه چهارم شد و به نیمه نهایی رفت. در این ماده ازبکستان، چین و سنگاپور اول تا سوم شدند.

در رقابت کانوی یکنفره ٢٠٠ متر بزرگسالان عادل مجللی با نمایندگان ازبکستان، کامبوج، عراق، فیلیپین و سنگاپور رقابت کرد و در پایان با زمان ٣٩.٩٠٤ دقیقه اول شد و به فینال صعود کرد.