به گزارش مهر، پارلمان کنیا قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن اگر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری از دور دوم انتخابات انصراف دهد، کاندیدای دیگر به صورت اتوماتیک برنده اعلام می شود. تصویب این قانون اعتراضاتی را برانگیخته است.