به گزارش عصرایران، هنوز منابع رسمی در ایران و کردستان عراق در این باره موضعی نداشته اند. قبل از این دولت مرکزی عراق به صورت رسمی از دولت ایران و ترکیه درخواست کرده بود مرزهای زمینی خود با کردستان عراق را ببندند.

 

دولت ایران تاکنون به این درخواست دولت مرکزی عراق، واکنش رسمی نداشته است.

 

ایران قبل از این هم به درخواست بغداد، مرزهای هوایی کردستان عراق را بسته بود.