به‌ گزارش ‌ایسنا، مسعود سلطانی‌فر در شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان گفت: سخنان ترامپ، وحدت و هماهنگی مردم ما به ویژه‌ همه جناح‌ها و گرایشات سیاسی در جهت حفظ منافع ملی و حاکمیت را بیش‌تر کرد.

وی ادامه داد: اظهارات ترامپ، سران دنیا به جز رژیم صهیونیستی را در کنار ایران قرار داد و در صحنه بین الملل تمام کشورها از مواضع جمهوری اسلامی حمایت کردند و صف آرایی بین المللی به نفع ایران است.

سلطانی‌فر تاکید کرد: پیوند مستحکم سپاه و مردم بدنبال تهدیدات ناشیانه رییس جمهور آمریکا بیش‌تر نمایان شد. سپاه آبرو و اقتدار کشور و حافظ مردم و نظام است.

وی در ادامه با اشاره به انتصاب دو معاون وزارتخانه به عنوان استاندار گفت: از انتخاب آقایان مناف هاشمی و آقازاده به عنوان استانداران گلستان و مرکزی از جمع مدیران وزارت ورزش و جوانان خوشحالیم و این موضوع برخلاف گذشته‌های خیلی دور نمایانگر تجربه و توانمندی تیم مدیریتی وزارتخانه و اعتماد نظام و دولت تدبیر و امید به آنهاست.

در این جلسه مناف هاشمی، استاندار جدید گلستان نیز گفت: روحیات اجرایی سلطانی‌فر انگیزه مدیران وزارتخانه را چند برابر کرد و خاطره خوش همکاری با مجموعه مدیران ورزش، فدراسیون ها و قهرمانان برای من به یادگار ماند.

هم‌چنین سید علی آقازاده استاندار جدید مرکزی نیز گفت: حضور سلطانی فر در مقام وزیر همراه با آرامش نسبی و فعالیت جدی در سطوح مختلف همراه بود و جو دوستانه‌ای که آقای سلطانی فر ایجاد کرد فرصت های خوبی را برای خدمت بیش‌تر برای مجموعه مدیران ورزش و جوانان فراهم کرد امیدوارم بتوانم در مسئولیت جدید امانت دار مردم باشم.