به گزارش نامه نیوز، انتظارها به پایان رسید و بالاخره ترامپ سخنرانی خود در مورد برجام را انجام داد. این سومین بار بود که او می بایست در مورد برجام سخنرانی می کرد و آنرا تایید یا رد می کرد. اما این بار با دو نوبت قبلی متفاوت بود. ترامپ پس از تایید سر رسید سه ماهه گذشته که همراه با اعمال برخی تحریمهایی علیه ایران بود، تیمی جدید را برای بررسی استراتژی امریکا در قبال ایران مامور کرد. در سه ماه گذشته مواضع تند و تیزی علیه ایران از طرف ترامپ و تیم او شکل گرفت و این موضع بوجود آمد که ترامپ برجام را تایید نخواهد کرد. چه آنکه نیکی هیلی نیز تلاش داشت با تاثیر بر آژانس انرژی اتمی دلیلی قانع کننده برای خروج از برجام بوجود آورد. اما تمام این تلاش ها ناکام ماند و آژانس، برنامه اتمی ایران را تایید کرد.

 

موضوعی که در سخنرانی ترامپ هم انعکاس عینی داشت. او تصمیم گیری در مورد برجام را به کنگره محول کرد که نشان می دهد امریکا استدلال منطقی و محکمه پسند در قبال ایران برای خروج از برجام ندارند. همین مسئله باعث شده است همه بازیگران درگیر در برجام طرف ایران بایستند و بر حفظ و ادامه برجام سخن بگویند. اما نکته قابل تامل این است که ترامپ تنها در مورد برجام سخن نگفت و مواضع بسیار نا معقول و غیر طبیعی در قبال ایران گرفت و در این مسیر حتی دست به تحریف جغرافیا زد. اما سخنرانی ترامپ از جهات مختلفی قابل بررسی است.

 

در این باره نادر انتصار استاد دانشگاه آلابامای امریکا در مورد سخنرانی ترامپ به نامه نیوز گفت: سخنان ترامپ مانند سخنان همیشگی او مملو از فحاشی و دروغگوئی بود.  ولی این بار حرفهای خود را در لفافه سیاستی که برای کمک به مردم ایران  تدوین شده بیان کرد.  ترامپ و اطرافیانش خیال  می کنند که مردم ایران یا خیلی ابله هستند یا در یک اغمای سیاسی به سر می برند.  هدف او دیگر برای همه دنیا روشن است و رهبران کشورهای اروپائی با بیانیه هایی که تا کنون صادر کرده اند با زبان دیپلماتیک انتقادهای شدیدی به ترامپ کردند.  گرچه آنها سعی کردند مطابق معمول دوپهلو صحبت کنند ولی انتقادهای خود را بیشتر به صحبت ترامپ در زیر پا گذاشتن برجام تمرکز داده بودند.  

 

این کارشناس مسائل بین المللی در  پاسخ به این سوال که «ترامپ چه راهکاری را در این رابطه با ایران بصورت عملی پیگیری خواهد کرد؟»، گفت: در حال حاضر ترامپ توپ بازی را به زمین کنگره آمریکا پرتاپ کرده است.  با توجه به اینکه کنگره آمریکا معمار اکثریت تحریم های ضد ایران بوده است, ترامپ امیدوار است که مانند همیشه کنگره تحریم های بیشتری را تصویب کند و به این طریق بدن نیمه جان برجام را به تدریج لت و پار کند.

 

«به نظرتان در کنگره چه اتفاقی می تواند برای برجام پیش بیاید؟» این سوال دیگری بود که دکتر انتصار در پاسخ به آن گفت: با توجه به جو شدید ضد ایرانی در کنگره آمریکا, به نظر من کنگره  به تحریم های خود ادامه خواهد داد.  این تحریم ها را بیشتر در چهارچوب "حقوق  بشر", "مبارزه با تروریسم" و این نوع مسائل تدوین خواهد کرد ولی هدف کلی این تحریم ها نابودی اقتصاد ایران و فروپاشی نظام است.

 

استاد دانشگاه آلاباما در پاسخ به این سوال که رویکرد ترامپ در قبال سپاه پاسداران چه تبعاتی می تواند در منطقه داشته باشد، گفت: رویکرد ترامپ و کنگره آمریکا در قبال سپاه پاسداران به تشنج بیشتر در منطقه کمک خواهد کرد.