این روش شامل هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان معتدل می‌شد. به این خاطر که احتمال ناکامی می‌دادند در صورتی که خودشان به تنهایی وارد صحنه می‌شدند و اصولگرایان هم احتمال شکست می‌دادند. همین شد که ائتلاف کردند تا جبهه عام‌تری را به وجود بیاورند. وقتی می‌خواهند کاندیدا معرفی کنند، معیارشان دیگر اصلاح‌طلبی نیست بلکه اعتدالگرایی است.

 

در زمان چیدن کابینه و واگذاری مسوولیت‌های دیگر متر و معیار اعتدالگرایی است. یعنی در واقع هویت اصلاح‌طلبی منقلب می‌شود به اعتدالگرایی. در واقع اصلاح‌طلبی تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در واقع باید به این سمت برویم که اصلاح‌طلب‌ها با مبانی ایدئولوژیکی و سیاسی‌ای که دارند روی پای خودشان بایستند. اصولگراها باید تندروها را کنار بزنند و با هویت اصولگرایی و معتدل وارد صحنه شوند.

 

ایده آل برای ما این است که با شعار و آرمان اصلاح‌طلبی وارد صحنه شویم و اصولگرایان هم با این ایده و آرمان وارد صحنه رقابت شوند. باید توجه کرد که اقدام انجام شده در چند انتخابات گذشته مبنی بر ائتلاف یک اقدام تاکتیکی و اورژانسی برای رسیدن به موفقیت بوده است اما ائتلاف یک اقدام اساسی، دایمی و ایدئولوژیک نیست. از همین الان اصلاح‌طلبان باید خود را آماده کنند تا وقتی که بتوانند مستقل وارد صحنه شوند و پیروزی را به دست آورند. این مساله دور از ذهن نیست. اصلاح‌طلبان موقعیتی را در جامعه دارند که اگر تلاش کنند و انسجام خود را حفظ کنند، امید موفقیت‌شان بسیار بالا است.