به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد: آسمان تهران از روز دوشنبه بارانی می شود.

کمینه و بیشینه دمای هوای تهران در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه به ترتیب (۱۴ و ۲۴)، (۱۴ و ۲۵) و (۱۲ و ۲۵) درجه سانتیگراد پیش بینی شده است