به گزارش انتخاب، الابناء در گزارشی با عنوان ایران در «بدر و خیبر»، ترامپ در «شعب ابی‌طالب» نوشت: ‏«آمریکایی ها شایسته اطمینان نیستند؛ چرا که عهد ‏شکن و بد قولند»...این مهمترین واقعیتی است که از ‏دنبال کردن سخنان اخیر ترامپ، برداشت می شود؛ حال ‏چه این دنبال کننده ایرانی باشد، یا عرب، یا ‏اروپایی و یا منسوب به هر ملیت و قومیتی. چنین ‏دریافتی از سخنرانی ترامپ، تنها بر سستی سیاستهای ‏واشنگتن و عزلت آمریکا می افزاید!‏

دونالد ترامپ ثابت کرد که با وجود تمام اتهاماتی ‏که متوجه این دولت می کند، جرأت و شجاعت خروج از ‏توافق هسته ای و اعلان جنگ علیه ایران را ندارد!‏

همانطور که انتظار داشتیم، ترامپ ثابت کرد که تنها ‏طبلی تو خالی است که هیاهویی بی تاثیر را به راه ‏انداخته و اثبات اتهاماتی که وی به ایران نسبت ‏داد،  خود نیازمند مذاکراتی طولانی تر و پیچیده تر ‏از مذاکرات مشهور توافق هسته ای است!!‏

در این میان، سخنان رئیس جمهور آمریکا در مورد آتش ‏افروزی علیه ایران، چیزی افزون بر یک نسخه خوش ‏بینانه که توسط پزشکی شکست خورده و ناامید برای ‏بیمارش تجویز می شود، نیست؛ نسخه ای که محتویات آن ‏حتی در داروخانه اسرائیل هم یافت نمی شود!‏

سخنان ترامپ و حمله لفظی وی در واقع یک جنگ روانی ‏است برای باجگیری بیشتر از ایران، اروپایی ها و ‏اعراب. همانطور که پیش بینی می کردیم دونالد ‏ترامپ، عاجز، بیچاره، ترسو و بزدل ظاهر شد؛ مانند ‏کسی که در کوچه ای تاریک مدام فریاد می کشد تا ‏وحشتش را نشان دهد و بدین وسیله مانع از نزدیک شدن ‏کسی به خود شود.

اسرائیلی ها هم در واکنشهایشان به سخنرانی ترامپ ‏اظهار داشتند: نکته جدید و با ارزش و قابل ذکری در ‏آن نبود!

به طور خلاصه می توانیم بگوییم سخنان ترامپ این ‏نتایج را به دنبال داشت:‏

‏۱-جایگاه ایران را به عنوان یک دولت قدرتمند و ‏بزرگ در خاورمیانه تحکیم کرد؛ چرا که جرأت برآورده ‏کردن خواسته های اسرائیل در مورد محدود کردن نقش ‏ایران در سوریه، لبنان و منطقه را نداشت. بدین ‏معنا، این موجودیت، از اصول مسلّم و غیر قابل بحث ‏در مورد ایران است...! این پیشرفتی است که بّعد ‏استراتژیک مهمی دارد که زوایای عملیاتی مستقیم آن ‏در تمام میدانهای مقابله بین محور آمریکایی ‏اسرائیلی و محور مقاومت نمود می یابد. ‏

‏۲-ترامپ جرأت نکرد هیچ تهدید نظامی را متوجه ایران ‏و بخصوص سپاه پاسداران، کند؛ با اینکه فرمانده ‏سپاه پاسداران ایالات متحده و ارتش آن در خاورمیانه ‏را تهدید کرده و خواسته بود که ۲۰۰۰کیلومتر از ‏مرزهای ایران دور باشند!‏

‏۳-تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا علیه سپاه ‏پاسداران و حامیان آن که ترامپ از آن سخن گفت نیز ‏اقدامی بی ارزش و بی تاثیر است؛ چرا که می داند ‏سپاه پاسداران موازنه خود را از وزارت دارایی ‏ایران دریافت نمی کند.‏

‏۴-این سخنرانی باعث شد نتانیاهو احساس کند یتیم ‏است و فریادش که واشنگتن و مسکو را پر کرده بود به ‏نتیجه ای منجر نشد. یعنی وی مجبور به پذیرش نقش ‏خدمتگزاری منافع آمریکاست که این منافع از منافع ‏پایگاه نظامی آمریکا در فلسطین اشغالی فراتر می ‏رود.‏

‏۵-عده ای از نا امید شده هایی که به مانند دُم برای ‏آمریکا بودند، در جزیرة العرب هستند که جاهلانه ‏منتظر اعلان جنگ ترامپ علیه ایران بودند؛ اما با ‏خشم خداوند مواجه شده و در صحرای بنی اسرائیل گم ‏شدند!!‏

‏۶-صحبتهای ترامپ و تمرکز وی بر این مساله که توافق ‏هسته ای برای اروپایی ها دستاوردهایی داشته و در ‏اثر آن موفق به انعقاد قراردادهایی با ایران شده ‏اند، نشان می دهد که رئیس جمهور آمریکا چشم به ‏برخی دستاورهای تجاری غرب با ایران، از طریق تفاهم ‏های مشخصی با روسیه دارد و به دنبال آن است که از ‏این معاملات عوایدی به ایالات متحده نیز برسد!‏

۷-اهمیت این سخنرانی به اندازه اهمیت موفقیت ایران ‏در امضای توافق هسته ای است؛ زیرا به خوبی بر تمام ‏محاسن این توافق تمرکز کرد!‏

بار دیگر دست بالا در تمام میدانها از آن محور ‏مقاومت شد؛ چرا که مثل روز روشن است مرکز ثقل جهان ‏دیگر در اختیار واشنگتن نیست؛ بلکه از غرب به شرق ‏عالم انتقال یافته است. اکنون زمان مهاجرت به تنگه مالاگا، خلیج بنگال و ‏دریای چین است.