محمدعلی خطیبی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه یکی از راههای  تقویت اقتصاد استفاده از توان بخش خصوصی است،اظهارداشت:« بسیاری از کشورهای قدرتمند از توانمندی بخش خصوصی که دارای ظرفیتهای بالایی است، استفاده می‌کنند. در این کشورها نقش دولت به وظیفه سیاستگذاری فروکاسته شده و بخش اجرا اغلب به بخش خصوصی واگذار شده می‌شود، در نتیجه آنها توانسته اند که کارهای بزرگی را به انجام برسانند.»

وی افزود:« بخـش خصوصی ما نیز که تاکنون و تا جایی که به بازی گرفته شده است، توانمندیهای زیادی از خود نشان داده است و نشان داده که می تواند مشابه چنین نقشی را عهده دار شود؛ ضمن اینکه اقتصاد ما، نیازمند یک برنامه ریزی منسجم، دقیق و هماهنگ است که در مرحله اجرا نیز به صورت جدی پیگیری و بر اجرای کار بخش خصوصی نظارت شود.»

خطیبی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی در صنعت نفت فعال شود،لازم است که دولت بر عملکرد آنها نظارت کند،عنوان کرد:« در واقع باید دستگاهی در سطحی بالا بر اجرای بخش خصوصی نظارت داشـته باشـد تا از مسیر منحرف نشوند.»

او اضافه کرد:« رائه تسهیلات ویژه و اعتماد بیشتر مسئولان به شرکت‌های خصوصی داخلی می‌تواند از دیگر عوامل تاثیرگذار برای تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی باشد.»

این کارشناس نفتی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری دربخش نفت سنگین است،تصریح کرد:« هم تنها شرکت هایی می توانند در صنعت نفت سرمایه گذاری کنند که از توان مالی بسیار بالایی برخوردار باشند و به همین دلیل هم باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند.»