به گزارش ایسنا، حسینعلی خوش باور رستمی در افتتاح بهره برداری نخستین صید استانی ماهیان استخوانی که در محمودآباد برگزار شد، اظهار کرد: به منظور حمایت از طرح اقتصادی دولت ۳۰۰ میلیارد ریال برای شرکت های پره اعتبار تخصیص داد.

وی افزود:  امنیت دریای خزر به لحاظ رونق اقتصادی برای شیلات بسیار دارای اهمیت بوده و در ۴۵ سال آینده ۴۵ هزار تن صید ماهیان استخوانی تولید می‌شوند.

مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه ایران تنها کشور بین ۵ کشور حاشیه دریای خزر دارای یگان حفاظت دریایی است، گفت: صید ماهیان خاویاری فقط در حاشیه دریای خزر بین پنج کشور یاد شده مجاز است.

رستمی یادآور شد: ۳۷۰ میلیون تومان برای شیت گذاری هزینه و ۶۵ میلیون قطعه ماهی استخوانی در دریای خزر رهاسازی شد.

وی گفت: مازندران با یک صدهزار تن در بحث ماهیان خاویاری  امسال توانست استان های شمالی دیگر را هم تامین کند و این استان در تولید آبزیان سرآمد سایر استان‌های کشور است.

مدیر کل شیلات حاطرنشان کرد: امسال رهاسازی یک میلیون قطعه بچه ماهی آزاد، در دریای خزر به منظور افزایش راندمان کاری در دستور کار قرار داشت.