به گزارش مهر، حبیب  الله طاهرخانی در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران با موضوع ضرورت تغییر نظام درآمد شهرداری ها با بیان اینکه درآمد شهرداری ها از محل صدور پروانه ساخت و ساز و مسکن به نظام درآمدی از محل عوارض نوسازی املاک و مستغلات با ید تغییر کند گفت: از زمانی که درآمدهای شهرداری ها از محل صدور پروانه بود، زمین و ساختمان مانعی برای تولید مولد در کشور تبدیل شد و شهرها به جای آنکه موتور اقتصادی کشور باشند مانع رشد اقتصادی هستند.

طاهر خانی با بیان اینکه نظام اداری شهرداری ها متکی بر ساخت و ساز و فروش تراکم است ادامه داد: ادامه این روند علاوه بر آنکه امکان رقابت با سایر کلان شهرهای منطقه به خصوص استانبول و دبی را از تهران سلب می کند، زمینه ساز تبدیل شهرداری ها به سازمان های رانتی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: درآمدهای حاصل از فروش تراکم و صدور پروانه ساخت و ساز برای شهرداری ها صرف  توسعه بزرگراه هایی می شود که تنها به افزایش خودرو و آلودگی می انجامد. از آنجایی که شهروندان در تأمین منابع مالی شهرداری نقشی ندارند بابت ساخت و سازهای بی فایده نیز مطالبه گر نخواهند بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به مزیت های تغییر نظام درآمدی شهرداری از فروش تراکم به اخذ عوارض نوسازی یادآور شد: براساس این نظام درآمدی، هر کس در شهرها املاکی دارد باید هزینه اداره شهر را پرداخت کند که کاملاً منطقی است. اجرای این نظام درآمدی سبب شفافیت در تأمین مالی شهرداری خواهد شد. ضمن اینکه اجرای این روش، کارکردهای بخش مسکن و ساخت و ساز عالی را از بین می برد.

طاهر خانی افزود: وقتی بازار سوداگری مسکن ایجاد می کنیم و هیچ فشاری نیز از نظر پرداخت هزینه عوارض به سوداگران وارد نمی شود، در نتیجه همه سرمایه ها به سوداگری زمین و مسکن وارد خواهد شد و دیگر کسی به تولید مولد ورود نخواهد کرد.

وی ارزش مستغلات شهری را ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد و اظهار داشت: رسیدن به چنین ارزشی از محل درآمدهای نفتی در زمان گرانی نفت بود که به جای انتقال این پولها به بخش تولید، به بخش املاک و مستغلات منتقل شد.

طاهرخانی تأکید کرد: باید نظام درآمدی مبنی بر اخذ عوارض از دارایی های شهری و نوسازی املاک احیا شود، ضمن اینکه این عوارض مالیات سالیانه تغییر یابد. همچنین باید نظام برآورد ارزش واقعی ملک برای کسب مالیات از آنها جایگزین ارزش گذاری منطقه ملک شود تا درآمد شهرداری ها از محل مالیات شهری افزایش یابد.