ابوالقاسم مرادطلب در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تنفیذ حکم اعدام قاتل ستایش واصل شده و اگر مشکلی پیش نیاید، حکم به زودی اجرا می‌شود.

وی افزود: خانواده ستایش قریشی همچنان خواهان اجرای حکم هستند و رضایت نداده‌اند.