به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، خبرگزاری‌های روسیه گزارش دادند که این بمب‌افکن به هنگام عزیمت به یک ماموریت رزمی و صعود این هواپیما دچار مشکل شد و متاسفانه خدمه نیز نتوانستند از آن خارج شوند.

معمولا این نوع بمب‌افکن دو خدمه دارد.

گزارش‌های مربوط به این حادثه از نقص فنی به عنوان دلیل این سقوط حکایت دارد.