به گزارش ایرنا، موزه‌های آستان قدس رضوی یکی از مجموعه‌های بزرگ موزه‌ای در ایران است که بناهای تاریخی آن جلوه‌گر شش قرن تزئینات و معماری دوره اسلامی و اشیای تاریخی آن نشان دهنده انواع هنرها و صنایع دستی ساخته شده طی ده قرن گذشته می‌باشد. ساختمان موزه مرکزی دارای بخش های مختلفی است که عبارتند: گنجینه حرم رضوی، گنجینه تمبر و اسکناس، گنجینه نجوم و ساعت، گنجینه سلاح‌های سرد و گرم ،گنجینه ظروف، گنجینه هنرهای تجسمی، گنجینه صدف و حلزون‌های دریاییی، گنجینه سکه و گنجینه مدال. تصاویری از این موزه را در گزارش زیر مشاهده می کنید.