هوشنگ پور‌بابایی در گفت‌و‌گو با  ایلنا، درباره پرونده حسین موسویان که در دادگاه کیفری یک استان تهران درحال رسیدگی بود، گفت: طی شکایتی در یک پرونده اقتصادی اسامی چند نفر بعنوان طرف دعوا در این پرونده مطرح شده بود که موکل من هم یکی از این افراد بود.

وکیل حسین موسویان خاطرنشان کرد: دادگاه کیفری یک استان تهران که از قضات مجرب و مبرز بهره‌مند است طی چندین جلسه رسیدگی و با بررسی‌های دقیق و همه جانبه همه دلایل و مندرجات پرونده، تشخیص داد که برخی از افراد که احضار شده بودند، بی‌گناه هستند و باید تبرئه شوند. به همین خاطر چند نفر از جمله موکل بنده را تبرئه کرد.

این وکیل دادگستری افزود: این رای با اعتراض مرجع قضایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است و دیوان هم پرونده را برای بررسی نه از حیث ماهیت که مواجه با نقض ماهیتی باشد بلکه از حیث رعایت مقررات شکلی  بیشتر، به شعبه‌ای دیگری ارسال کرده و در این مورد دیوان معتقد است که دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی داشته و دیوان عالی کشور با این استدلال مرجع رسیدگی نیست.