به گزارش  تسنیم، به نقل از ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، آمار بدست آمده از گزارشاتی که در چهار سال اخیر به دست پلیس انگلیس رسیده اند، حدود ۳۰۰۰۰ مورد تجاوز به کودکان را نشان می دهند.


به گزارش گاردین،‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این تعداد، ۲۶۲۵ تعرض جنسی، شامل ۲۲۵ تجاوز به عنف، توسط نوجوانان زیر ۱۸ سال علیه کودکان دیگر درمدارس، مثل زمین بازی و ...، اتفاق افتاده است.

برخی از کودکان قربانی طی مصاحبه های گوناگون اظهار داشتند که پس از گزارش دادن، احساس سرشکستگی و تنهایی می کردند.

به گفته یکی از آن‌ها بدتر از خود این اتفاق، مسائلی هستند که  پس از این اتفاق با آن رو برو می‌شوند؛ رفتار و نگاهی که دیگران به آن‌ها خواهند داشت، توهین‌هایی که می‌بینند.

یکی از قربانیان اظهار داشت: هیچ صحبتی از این که این مسئله پیگیری و یا با پلیس در میان گذاشته شود نبود و همه رفتار ها نشان دهنده این بود که از ما دوری کنند.

یکی از خانواده های این کودکان معتقد است که سکوت در برابر امری مثل تجاوز به کودکان در قرن ۲۱ و در کشوری چون انگلیس باور کردنی نیست.