به گزارش ایرنا مجتبی شریعتی نیاسر دوشنبه در آیین معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه بجنورد اظهار کرد: هم اکنون چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجو در ۲ هزار و ۸۰۰ مرکز آموزش عالی در سطح کشور تحصیل می کنند.
وی با بیان اینکه از نظر تعداد مراکز آموزش عالی در سطح کشور در برخی از حوزه ها زیاده روی داشته ایم افزود: هم اکنون باید در راستای کیفی سازی اقدامات موثری انجام دهیم تا حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشیم.

* ایران رتبه اول جهان را به لحاظ سرعت رشد علمی دارد 
وی افزود: سرعت رشد علمی کشور در سال ۹۲ در دنیا ۲۵ بود، هم اکنون به لحاظ سرعت رشد علمی رتبه اول جهان را داریم.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هم اکنون باید تلاش کنیم تا با تولید علمی، دانش افزایی، توسعه فناوری تولید ثروت کنیم و پویایی جامعه را رشد دهیم، زمانی تولید دانش مورد توجه است که تبدیل به فناوری، ثبت اختراع و ثروت کند که در این رابطه باید زیاد کار شود.
شریعتی نیاسر در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هم اکنون دوران تک رشته ای نیست افزود: امروز رشته ها با هم تلفیق و ارتباط برقرار کرده و حوزه های بین رشته ای ایجاد شده اند که هم اکنون دانشجویان باید این امر را مد نظر داشته باشند.
وی گفت: در سه سال گذشته 75 حوزه بین رشته ای مجوز گرفته شده، هم اکنون تمامی رشته ها به هم ارتباط داده شده است که یک رشته به تنهایی معنی پیدا نمی کند.
وی از سطح بندی دانشگاه ها هم خبر داد و گفت: به دنبال سطح بندی مراکز آموزش عالی سطح کشور هستیم تا جایگاه ها مشخص شود، پارامترها و مولفه های عرصه رقابت برای حوزه های مختلف دانشگاهی تعریف و نقاط ضعف و قوت شناسایی شود.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر دانش افزایی در راستای ایجاد اشتغال نیز تاکید کرد و گفت: سال تحصیلی گذشته به دانشگاه ها اختیار داده شد تا دو واحد درسی به صورت اختیاری برای دانشجویان ارائه کنند که دانش افزایی برای ورود به بازار کار بالا برود، دروس کارآفرینی برای دانشجویان مفید خواهد بود.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر توجه به علوم پایه نیز تاکید کرد و افزود: دانشگاه ها باید رشته های علوم پایه را در اولویت قرار دهند و حتی نسبت به درس های پایه در رشته های مختلف نیز اهمیت دهند چرا که در جهان بر علوم پایه اهمیت داده می شود و همچنین علوم پایه بسترساز نیز است.
شریعتی نیاسر از دانشجویان خواست تا خوب درس بخوانند و گفت: قدرت از آن علم و دانش است، اگر می خواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم باید از نظر تولید علم و دانش تلاش کنیم