به گزارش پول نیوز، بعد از انتخابات ۹۶ همه نگاهها به ریاست جمهور منتخب مردم بود که چگونه و با چه ترکیبی نسبت به معرفی وزرای  پیشنهادی به مجلس اقدام می نماید و اهمیت وزارت خانه ها و رفع مشکلات مردم در نگاه رئیس قوه مجریه در معرفی گزینه های مد نظر چگونه تبلور پیدا می کند؟


 وزارت نیرو یکی از وزارت خانه های کلیدی و زیر بنایی است که خدمات مستقیمی به مردم ارائه می کند و آینده ، حیات ، تمدن ، توسعه و پیشرفت کشور  به نحو کاملاٌ مشهودی مرتبط به عملکرد این وزارت خانه است .

معرفی آقای مهندس حبیب ا... بیطرف از سوی ریاست محترم جمهوری به نگرانیهای صاحب نظر ان و دلسوزان آب و برق کشور خاتمه داد و نشان داد که عمق چالش های این حوزه و ضرورت نگاه جامع و بلند به این حوزه از سوی مدیران ارشد کشور و بخصوص ریاست محترم جمهور و تیم انتخاب کننده کابینه بدرستی درک شده است چرا که آقای مهندس بیطرف هم از لحاظ تجربه و ظرفیت اجرایی و هم از لحاظ اشراف به چالش ها و مسائل صنعت آب و برق و هم از لحاظ پاک دستی و مقبولیت، از جامعیت کاملی برخوردار بود و قریب به اتفاق کارشناسان متخصص موضوع در آن مقطع وی را  ارجح  می دانستند . 

بلافاصله پس از معرفی ایشان متاسفانه مباحثی به ویژه در رسانه های مجازی مطرح شد که بیشــتر با هدف تخریب شخصــیت ایشان پیش رفت به نحوی که با نسبـت دادن برخی چالش های طبیعی آب و کشور به وی، جناب آقای مهندس بیطرف را مسئول و مقصر این اتفاقات دانستند در حالیکه خود مطرح کنندگان این موضــوعات بــه خوبی می دانستند که چالش های کمبود آب کشور و مباحث انتقال آب بین حوضه ای از ضروریات و اقتضائات اجتناب ناپذیر در شرایط اقلیمی کشور ما بوده و نمی توان فرد خاصی را مقصر وضع موجود دانست و شاید اگر آن اتفاقات نمی افتاد جناب آقای مهندس بیطرف در شرایط جدید با اشرافی که به سوابق موضوعات داشتند و نگاهی که به آینده و وضع موجود داشتند می توانستند به خوبی مدیریت وضع موجود را ساماندهی نمایند .

متاسفانه تخریب ها و فضاسازی افرادی که بعضاٌ  اطلاعاتی از چالش ها و شرایط  کشور از لحاظ منابع هم نداشتند اثر گذار شد و فرصت خدمت گذاری از یکی از سرمایه های نظام و یکی از مدیران پرورش یافته انقلاب اسلامی گرفته شد و این فرصت سوزی به نحو قابل تــوجهی در اجرای برنامـــه های کلان و زیربنایی مهمترین صنعت کشور ( صنعت آب و برق ) تاثیر منفی گذاشــته و از ابتدای دولت دوازدهم تاکنــون پیگیری امور در این بخش به نــوعی تحت تاثیــر این اتفـاق بوده و قطعاً خسران  آن متوجه کشور خواهد بود . 

اما بعد از عدم رای اعتماد نمایندگان محترم مردم به تنها یک نفر از اعضای پیشنهادی، آن هم وزیر پیشنهادی مهمترین وزارت خانه، گمانی زنی ها و حرف و حدیث ها در خصوص گزینه بعدی برای این وزارت خانه کلیدی شروع شد و افراد زیادی در افکار عمومی و فضای مجازی یا خود را کاندیدای سکانداری این جایگاه کردند یا کسان دیگری آنها را کاندیدا کردند. 

حرف و حدیث ها در مورد ویژگی های وزیر ایده آل منتشر شد گاهاٌ شخصیت و عملکرد گذشته افراد مختلف مطرح شده برای این موضوع مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و هر کسی از نگاه  خودش مطالبی را بیان کرد ، عده ای رایزنی می کنند ، عده ای می گویند اگر این کار شود چنان میشود و اگر نشود چه می شود. اما کمتر دیده شد که به بحران ها و چالش های پیش روی این صنعت مهم پرداخته شود .

جا دارد که در این مقال ابتدا به برخی از مهمترین دغدغه ها و چالش های صنعت آب و برق و وزارت نیرو بخصوص بخش آب اشاره ای داشته باشم :

-    ساختار فعلی حوزه های آب و برق بعضاٌ متناسب با سطح فعالیت ها و چالش های  صنعت  نیستند ، لذا اصلاح ساختار متناسب با شرایط روز صنعت از جمله ضروریات می باشد .

-    رشد روز افزون مصرف در حوزه های آب و برق نیازمند ظرفیت سازی و سرمایه گذاری عظیمی در زمینه ایجاد زیر ساخت ها برای تولید و تامین انرژی و آب می باشد.

-    بدهی های سرسام آور صنعت ( آب ، برق ، آب و فاضلاب ) به گونه ای است که بایستی در جهت تامین مالی اقدامات و حمایت های گسترده ای انجام شود.

-    وزارت نیرو ظرفیت صدور خدمات مهندسی به سایر کشورها را دارد و ارتباط بین المللی و برون مرزی از ضروریات حیات و بالندگی آن می باشد.

-    تغییرات اقلیمی در الگوی زمانی و مکانی بارش ، افزایش دما، رشد روز افزون برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، دخل و تصرفات در حوضه های آبریز ، توسعه کشاورزی و ... همگی باعث ایجاد وضعیت بسیار شکننده در سفره های آب زیرزمینی و تالاب ها و محیط طبیعی و زیست محیطی کشور شده است .

-    عدم تناسب تعرفه های خدمات این صنعت با هزینه های تولید وعدم توجه جدی به مقوله اقتصاد این صنعت شرایط را بگونه ای پیش برده که می توان گفت در شرف ورشکستگی است .

-    توسعه کشور و استقرار صنایع و کاربری بر مبنای آمایش سرزمین و پتانسیل های کشور شکل نگرفته است . و  این موضوع شرایط را برای تامین آب و برق دشوار کرده است .

-    دیپلماسی آب و برق بخصوص آب در وضعیت خوبی قرار ندارد و لذا در این حوزه نیاز به کار گسترده ای داریم و ده ها مورد دیگر.

حال بــاید دید که آیا با وجود این همه چالش هر کسی با هر توانی می تواند خود را کاندیدای تصدی این وزارت خانه مهم و کلیدی نماید ؟! یا اینکه لازم است ریاست محترم جمهوری ودولت تدبیر و امید حساب ویژه ای روی این وزارت خانه باز نماید و مجلس محترم شورای اسلامی با نگاه جامع به اهمیت این وزارت خانه و نقش آن در ثبات و امنیت و توسعه پایدار کشور به گزینه ها ی مطرح توجه داشته باشد .

بی شک در این شرایط کسی می تواند سکان این وزارت خانه مهم و استراتژیک را بدست بگیرد که هم خودش از از توان علمی و دانشگاهی روز دنیا برخوردار باشد و هم توان استفاده از ظرفیت دانشگاهها را داشته باشد و سابقه خدمت در این صنعت مهم را نیز داشته باشد . همچنین  به مسائل روز دنیا مخصوصا در حوزه آب و چالش های جهانی آب به خصوص کشورهای همسایه اشراف داشته باشد و زبان دیپلماسی و ارتباط با دنیای خارج برای بهره گیری از فناوری های نو در صنعت و روش های جهانی مدیریت آب را بلد باشد و شم مدیریتی و ظرفیت  ایجاد نظم وساماندهی صنعت و قاطعیت و جدیت در کار را نیز داشته باشد و ...

آیا واقعاٌ آنانی که دلشان برای آینده این کشور و ارتقاء این صنعت می طپد به خود اجازه می دهند که با طرح مســـائل  منطقه ای و محلی و بیان اتهــامات کلی و...  شخصیت های علمی ودانشگاهی که در یک تراز بین المللی در حوزه آب کار کرده اند را براحتی مورد سئوال قرار دهند و باعث شوند که یکی از مهمترین وزارت خانه های کشور بدون وزیر باقی بماند و یا مدیریت آن بدست کسانی بیفتد که نتوانند تحولی در این زمینه ها بوجود آورند؟

قطعاٌ اینطور نخواهد بود و همه نخبگان صنعت آب و برق کشور و دانشگاهیان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولتمردان و دلسوختگان این نظام و انقلاب که اعتلای کشور و صنعت آب و برق را می خواهند کمک خواهند کرد  و درخــواست دارند که شخصیتی که دارای ویـژگی های بر شمرده در فـوق باشد از خود گذشتگی نماید و مسئولیت بین المللی که دارد را رها کند و از خود و خانواده اش مایه بگذارد و برای نجات صنعت آب و برق و خدمت به مردم عزیز کشورش وارد میدان شود .

از نظر نگارنده به عنوان کسی که  تجربه زیادی در بخش آب کشور و درسطوح شهرستان ، استان و ملی برخوردار است ،  همچنین از نظر خیل کثیری از دلسوختگان صنعت آب و برق کشور ، آقای دکتر رضا اردکانیان که مبتکر نگاه های غیر سازه ای و در اولویت قرار دادن مباحث زیست محیطی و رعایت الزامات مدیریت بهم پیوسته و حکمرانی خوب آب و به ویژه راهبردهای توسعه بلندمدت آب کشور مصوب هیئت محترم دولت در سال ۱۳۷۹ می باشد و تجربه کار در سطح بین المللی با نگاه جامع به آب را در کارنامه درخشان خود دارند ، در این شرایط بهترین و مناسب ترین گزینه برای تصدی این وزارت خانه مهم می باشد.