علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: با توجه به شرایط شهرداری ها و نیاز آنها به منابع جدید و مستمر برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان طرح درآمد پایدار شهرداری‌های کشور توسط ۸۰ نماینده پیشنهاد شد. علت اصلی آن کمبود منابع درآمدی شهرداری‌ها،‌ گسترش جمعیت شهرها، نرخ فزاینده مهاجرت از روستا به شهر، گسترش محدوده شهرها و تقاضای قابل ملاحظه حمل و نقل و شهری و افزایش مطالبات شهروندان است.

وی با بیان اینکه دولت کمک‌هایش را به شهرداری ها کاهش داده، افزود: همه این مسائل باعث شده برای پیش‌بینی ساختار درآمدی شهرداری‌ها از نظر اقتصادی، حقوقی و تجاری با توجه به قوانین و مقررات سایر کشورها و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود این طرح تنظیم شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در این طرح در مورد منابع و درآمدهایی که برای شهرداری ها متصور است،‌ تقسیم‌بندی‌هایی انجام شده و مواردی از محل عوارض عمومی، اختصاصی، جرائم، منابع مالی،‌ تسهیلات سرمایه‌گذاری‌ها و بهای خدمات در نظر گرفته شده است. همچنین وظایف و تکالیفی برای شوراهای اسلامی شهر در راستای وضع عوارض محلی و تصویب لوایح مربوطه پیش بینی شده که به نظر می رسد با مجموعه این‌ها درآمدها و منابع شهرداری سامان پیدا کند،‌ شفاف شود و انضباط مالی ایجاد شود تا شهرداری‌ها برای ارائه خدمات بیشتر آماده شوند.

یوسف نژاد در پایان گفت که کلیات این طرح در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده و چند ماده از آن نیز مورد بررسی قرار گرفته و احتمالا تا یک ماه آینده مراحل تصویب خود در کمیسیون را طی خواهد کرد.