به گزارش اعتماد آنلاین، این پرونده که در شعبه ۹ دادگاه کیفری رسیدگی می‌شد پس از صدور حکم تبریه با اعتراض یکی از مراجع، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

 

متهم ردیف اول این پرونده نیز به حبس محکوم شده است.