به گزارش مهر به نقل از آناتولی، سفارت ترکیه در واشنگتن بامداد دوشنبه از تعلیق صدور روادید برای اتباع آمریکایی در واکنش به اقدام آمریکا در عدم صدور روادید برای غیرمهاجرها در سفارتخانه و کنسولگری های این کشور در ترکیه خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی سفارتخانه ترکیه آمده است: «حوادث اخیر، دولت ترکیه را بر آن داشت تا تعهد آمریکا به حفظ امنیت اموال و کارکنان سفارتخانه‌اش (در واشنگتن) را مجددا ارزیابی کند.»

این بیانیه می افزاید: در راستای به حداقل رساندن تعداد مراجعه کنندگان به سفارت و کنسولگری ها، ارائه تمام خدمات صدور روادید در نمایندگی های دیپلماتیک ترکیه در آمریکا به استثنای مهاجران به حال تعلیق در خواهد آمد.

گفتنی است که سفارت آمریکا در ترکیه روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای از توقف صدور ویزا برای غیرمهاجرها در سفارتخانه‌ و کنسولگری های این کشور در ترکیه خبر داد.

بر اساس این گزارش، سفارت آمریکا در ترکیه در خصوص چرایی این تصمیم آورده است: حوادث اخیر آمریکا را مجبور به سنجش مجدد دولت ترکیه در خصوص تعهدات خود به تامین امنیت متعلقات (ساختمان ها) و کارمندان سفارت کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در راستای به حداقل رساندن تعداد مراجعه کنندگان به سفارت و کنسولگری ها ارائه تمام خدمات صدور روادید غیرمهاجرتی در نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا در ترکیه به حال تعلیق در خواهد آمد.

گفتنی است این اعتراض سفارت آمریکا در پی اقدام دستگاه قضایی ترکیه در بازداشت یکی از کارمندان سرکنسولگری واشنگتن در استانبول به جرم جاسوسی و ارتباط با تشکیلات «فتح الله گولن» مطرح شده است. اقدامی که مورد خشم شدید سفارت آمریکا در آنکارا و صدور بیانیه ای تند علیه دولت و دستگاه قضایی ترکیه در این خصوص شد.