به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرادی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به دستگیری ۲ متخلف در منطقه شکار ممنوع دالان فراشبند ادامه داد: پس از بررسی‌های قضایی مشخص شد این دو متخلف طی چند مرحله شکار، ۵ راس کل و تعداد ۱۹۰ قطعه کبک و تیهو را شکار کرده بودند.

وی تصریح کرد: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فراشبند این متخلفان شکار را با در نظر گرفتن مصوبه شماره ۳۸۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست در ۳۱ تیر ۹۴ بدین شرح که خسارت ناشی از شکار هر راس کل را ۱۰۰ میلیون ریال و خسارت ناشی از هر قطعه کبک و تیهو را ۲ میلیون ریال تعیین کرده به پرداخت ۸۸ میلیون تومان جریمه محکوم کرد.