به گزارش میزان، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال پیش آمده در خصوص احراز صلاحیت فری تهدید هم شده باشید؟ گفت:فکر نمی‌کنم کسی جرات کند شورای نگهبان را تهدید کند(با خنده).

وی در پاسخ به این سوال که «تطمیع چه طور؟» نیز افزود: تطمیع هم به همین صورت کسی جرات این کار را ندارد ممکن است حواشی و شایعات باشد، اما کسی جرات تطمیع و تهدید شورای نگهبان را ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه حتی فشار هم وارد نمی‌کنند؟، تاکید کرد:فشار به مفهوم اینکه غیر متعارف باشد، خیر اما افرادی که فکر می‌کنند شخص صالحی است یا عکس آن به رایزنی می‌پردازند، اما اعضای شورای نگهبان مستقل هستند و این طور نیست که تحت تاثیر فشار‌ها بخواهند نسبت به فردی نظر دهند.