به گزارش میزان، برای خرید خودروی چری، تیگو ۵ با توجه به مدل و کارکرد آن باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت کرد.

قیمت انواع خودروی چری، تیگو 5 به شرح زیر است:

1341524_942