به گزارش ایسنا، اشرف بروجردی طی سخنانی در همایش آیت‌الله هاشمی و دفاع مقدس ضمن خوش آمدگویی به حاضران در این مراسم، اظهار کرد: هر مراسمی که بتوانند معرفی آیت الله هاشمی رفسنجانی را به نسل جوان و آینده را فراهم کند، فرصت مغتنمی است چرا که این شخصیت آنقدر ذی نفوذ است که می تواند رهبری فکری جوانان را به عهده بگیرد و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم آیت الله هاشمی بدل به یک اسطوره در تاریخ ما شده است هر چند که ما بیشتر می خواهیم ایشان را به شکل یک الگو و اسوه در نظر گیریم.

وی افزود: کاری که ایشان در وادی علم و سیاست و دفاع و اقتصاد کردند به یادماندنی است و این همان الگو و اسطوره بودن ایشان را به ما یادآوری می‌کند و چهره‌ای که حق اوست تا اسطوره باشد، اسطوره دانستنش کار ناروایی نیست.

رئیس کتابخانه ملی تاکید کرد: امیدوارم این نشست که به همت صاحبان قلم و اندیشه شکل گرفته است برای همه و آیندگان مفید باشد و در مثمر ثمر قرار گیرد.