به گزارش مهر، غلامحسین  محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که در حالی که دادستان ویژه روحانیت اعمال محدودیت ها علیه یکی از محصوران را تکذیب کرده اما وکیل وی این موضوع را تایید کرده است، آیا محدودیت جدید صادر شده است، گفت: از جزئیات خبر ندارم. دادستان ویژه هم این موضوع را تکذیب نکردند و گفتند محدودیت ها مثل سابق است.

وی افزود: همان محدودیت های قبلی است که نامه ای به ضابطین داده می شد. این بار هم نامه ای به ضابط داده شده است و همان دستورات گذشته تمدید شده است.