به گزارش ایسنا، این تفاهمنامه همکاری در حاشیه نشست هفته انرژی روسیه در مسکو به امضا رسید.

 

براین اساس مقرر شد تا امریکا کمک‌های لازم برای انتقال فناوری های پیشرفته ،برنامه های آموزشی و پژوهشی را در زمینه نفت و گاز،تجاری سازی و تحقیقات دانشگاهی  در اختیار روسیه قرار دهد.

 

همچنین تبادل استاد و دانشجو و استفاده از ظرفیت های تحقیقاتی ،از دیگر برنامه های دو کشور برای ارتقای همکاری های علمی و صنعتی اعلام شده است.

 

امریکا از کشورهای پیشرو در صنعت نفت و گاز جهان به شمار می رود.