به گزارش خبرآنلاین، سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در نطق میان دستور خود از محبوس شدن مجلس در امور روزمره انتقاد کرد.

او گفت: حکومت ها به ۴ دلیل سقوط می‎کنند. اول زمانی که افراد بی کفایت امور را به دست بگیرند. دوم زمانی که افراد فاضل منزوی شوند. سوم توجه به فروعات برای اداره جامعه و دولت و چهارم رها سازی اصول اساسی یک حکمرانی خوب.

ادیانی با تأکید بر این نکته که «موضوع من الزامات یک مجلس مقتدر است. نهاد مجلس به حکم قانون در راس امور است اما آیا آحاد مجلس در راس امور است؟»، تصریح کرد: برای آنکه مجلس در راس قرار بگیرد باید دست به اصلاحات بزنیم. اگر به سمت استانی شدن انتخابات نرویم همه ما در کار مردم درجا خواهیم زد. من نمی خواهم مجلس را نقد و تضعیف کنم. شما در این ایام دستور جلسات را نگاه کنید واقعا کدام یک از این دستورها راهگشا است؟،‌ کاملا دچار روزمرگی شده‌ایم.

او با بیان اینکه «مجلس به جای توجه به اصول در فروعات افتاده است»، ادامه داد: مسائل حوزه‌های انتخابیه بسیاری از وقت ما را می گیرد، آن مفتاح و کلیدی که مردم سراغ دارند، شما نمایندگان هستید. به این ترتیب ما از کارهای ملی و استانی فارغ می مانیم. «گیر» کار کجاست؟ اگر ما ساختار انتخابات را در قالب استان قرار دهیم، یک گام جلو هستیم. 

خط و نشان برای دولت در مورد انتخاب استاندارها

سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب که در صحبت‌هایش اشاره‌ای به انتخاب استاندارها داشت. او گفت: ما به تفکیک قوا اعتقاد داریم اما انتظار داریم برای اجرای خوب برنامه ششم، ‌دولت در انتصاب ها دقت کند و استاندارانی انتخاب کند که بتوانند مشکلات را رفع کنند. نمایندگان «مو را از ماست» می کشند و باید نظارت کنند. الان مطالبه به حق مردم این است که برنامه ششم را افرادی توانمند اجرا کنند. آقای رئیس جمهور و وزیر کشور مگر شما پیام مجلس را در هفته گذشته - کارت زرد به رحمانی فضلی و علی ربیعی- دریافت نکردید؟ اگر دریافت نشد، جدی تر پیام بدهیم!