به گزارش میزان، نرخ مصوب انواع میوه در میادین میوه و تره بار به شرح جدول زیر است:

 

نرخ انواع میوه در میادین+ جدول