به گزارش ایسنا، محمدحسین بازگیر با بیان اینکه سفیدبالک‌ها زمانی که شرایط زیست آنها نامساعد شود از حالت حشره بالغ خارج می‌شوند و تخم آنها باقی می‌ماند، تاکید کرد: لازم است مبارزه با حشرات توسط شهرداری تهران در پاییز و زمستان نیز ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: از جمله اقداماتی که باید در فصل سرد سال برای مبارزه با سفیدبالک‌ها انجام شود، این است که برگ درختان توت که گیاه میزبان این حشره هستند جمع‌آوری و در زباله‌سوز مرکزی امحاء شود چراکه بخش زیادی از تخم‌های این گونه روی برگ این گیاه وجود دارد.

رییس اداره محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه هرس درختان توت باید در دستور کار شهرداری باشد، گفت: هرس این گیاهان باید به صورتی انجام شود که امکان چرخش و وزش باد داخل درخت وجود داشته باشد.

بازگیر با بیان اینکه شهرداری تهران چند سالی است که اقداماتی در فصل پاییز و زمستان برای کاهش جمعیت سفیدبالک‌ها در تابستان انجام می‌دهد، بیان کرد: سه نوع روش مبارزه فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیک برای کاهش سفیدبالک‌ها وجود دارد. روش بیولوژیک آن استفاده از دشمنان طبیعی این حشره یعنی زنبورهای پارازیت است.

رییس اداره محیط زیست شهر تهران در پایان گفت: تداوم مبارزه با این حشرات در فصل سرد سال به کاهش جمعیت آنان در تابستان سال آینده کمک خواهد کرد. امیدواریم شهرداری اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.