اسدلله قره خانی در گفت وگو با خبرآنلاین درباره اولویت های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز،اظهارداشت:« سرمایه گذاری در حوزه نفت  باید در حوزه فرآورده های مربوط به پتروشیمی مانند پتروپالایش متمرکز شود؛ باید به سمت این برویم که گازهای همراه نفت را پالایش کنیم و عناصر ارزشمندی مثل بوتان و متان را استخراج کنیم.»

او با تاکید بر لزوم شکل گیری رقابت در بخش نفت و گاز عنوان کرد:« اگر ما دو یا سه شرکت نفت تاسیس می کردیم شاهد رقابتی حداقلی بین آنها بودیم،اما بخش نفت را به بخش خصوصی واگذار نکردیم و در شرکت ملی نفت که تنها شرکت در این عرصه است، انگیزه و رقابتی وجود ندارد، قابلیت ارزیابی ندارد و هم کارفرما، هم پیمانکار و هم ارزیاب خودش است.»

نماینده مردم علی آباد کتول با بیان اینکه میزان بهره وری شرکت ملی نفت مشخص نیست،یادآور شد:« در کنار این به بخش خصوصی میدان ندادیم تا انگیزه ای بوجود بیاید. »

او افزود:« تا زمانی که بخش خصوصی واقعی به میدان نیامد توسعه صنعت نفت و گاز به شرایط دلخواه نخواهد رسید.»