افشین حبیب زاده در گفت و گو با «انتخاب» با بیان اینکه طرح بررسی از املاک واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بهره برداری در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با یک ماده واحده و چهار تبصره  به تصویب رسید، اظهار کرد: در جلسه روز سه شنبه این هفته این طرح برای تصویب نهایی در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و الزاماتی برای شهرداری تعیین می شود.

وی تاکید کرد: در تبصره ها قید شده که شهرداری تهران باید لیست تمامی املاک واگذار شده جهت بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار شورای شهر قرار دهد، همچنین باید لیست املاکی که مجوزی از شورای شهر دریافت نکرده اند مشخص و سپس بازپس گرفته شود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تمام اعتباراتی که برای این املاک در بودجه تعیین شده بود، باید حذف شود، اظهار کرد: طرح ما به نوعی تحقیق و تفحص از املاک واگذار شده است تنها عنوان آن بررسی است. شورا بررسی این طرح را با جدیت در دستور کار خود قرار خواهد داد.