به گزارش «انتخاب»؛ هر گونه اقدامی از سوی آمریکا مبنی بر آغاز جنگ علیه ایران، به معنای تبدیل دوباره ایران به یک دولت هسته ای تمام عیار است؛ یعنی دولتی که قادر است در کمتر از ۴۸ ساعت بیش از ۲۰درصد اورانیوم را غنی سازی کند!

علاوه بر این، با به راه افتادن جنگی علیه ایران، مشروعیت کامل به این دولت در خصوص استفاده از منظومه موشکهای بالستیک و همچنین موشکهای قاره پیمایش داده می شود!

رئیس جمهور آمریکا هنوز نمی داند که به مانند شیری بی دندان در صحنه درگیریها در غرب آسیا است که در شرق این قاره نیز جبروت و قدرتش توسط کره شمالی در هم شکسته شده است.

از این رو، آرامش پیش از طوفان در مورد ترامپ شبیه به همه پرسی بارزانی برای جدایی از کردستان است که هر دو تنها یک اقدام یک جانبه اند که مخالفان زیادی دارند؛ بویژه آنکه در کاخ سفید و جامعه بین الملل هیچ کس موافق تهدیدهای ترامپ علیه ایران نیست؛ جز اسرائیل. این حالت در مورد بارزانی نیز صدق می کند.

دونالد ترامپ می داند که پیش از این نیز برای اعلان جنگ علیه ایران تلاش کرده و به نتیجه ای نرسیده است... در برهه ای توسط سعودیها و اکنون از طریق اقلیم کردستان.

در حالی که آلت دستهای آمریکا قادر به آغاز چنین جنگی نیستند، دولت ایالات متحده در زمان حاضر توان ورود به جنگی مستقیم در منطقه خاورمیانه را ندارد و یکی از علتهای آن، سقوط طرح برپایی دولت کردی اش بود که در نطفه خفه شد.

با این اوصاف، هیچ راهی برای ترامپ نماند جز اینکه طنین آغاز جنگی ضد ایران را در جهان پراکنده کرده، بر طبل جنگ بکوبد و تنها وعده آن را دهد!

در انتظار طوفان ترامپ خطاب به کسانی که این توهم جنگ را باور دارند می گوییم: آیا این طوفانی واقعی است که گرد و خاک می کند یا سرابی بیش نیست؟!

کسی باید به ترامپ بگوید که آقای رئیس جهان تغییر کرده است؛ در حالی که تو سرگرم قمار با سعودیها بودی، آنها نقشه نزدیکی به روسیه را در سر می پروراندند تا از این دولت در برابر شهرهای موشکی ایران تقاضای حمایت هوایی کنند؛ چرا که در صورت شعله ور شدن آتش جنگ تحمیلی علیه ایران، موشکهای ایرانی چیزی از دولت سعود باقی نخواهند گذاشت.

در این میان، فرزند حیران و اشفته تو اردوغان باقی می ماند: آیا به خرس روسی پناه می برد تا از او در برابر طوفانها حمایت کند یا به دامن شیر ایرانی متوسل می شود تا شاید بتواند دولتش را نجات دهد؟ چرا که در صورت بروز جنگ قیامت ایرانی عربی علیه صهیونیستها، تپه های الجلیل به مانند صفحات یک کتاب در هم پیچیده می شوند.