حجت‌السلام تقی رهبر، در گفت‎وگو با خبرآنلاین گفت: به اعتقاد بنده جامعتین می تواند مجددا نقش محوری خود را در جامعه بازیابی کند؛ چرا که جامعتین متشکل از دو نهاد قدیمی و سابقه دار است که از گذشته همراه امام راحل و رهبری بودند.

وی ادامه داد: اوضاع و احوال جریان های سیاسی ممکن دچار تنش گوناگون شود و جامعتین نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمانی که آیت الله مهدی کنی در قید حیات بودند، توجه به جامعتین بیشتر بود و انسجام بیشتری داشتند. اما این دلیل نمی شود که ما وظایف خود را فراموش کنیم. پرچم آیت‎الله مهدوی‌کنی را باید شخص دیگری حمل کند؛ ما چهره های تاثیر گذار کم نداریم.

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: وقتی از جامعتین حرف می‌زنیم باید توجه کنیم که این یک تشکل شورایی است و تکیه آن به چند نفر است نه تنها یک نفر. تصمیمات یه صورت مشورتی گرفته می شود اما یک نفر ریاست می کند.

رهبر گفت: مردم و نظام به جامعتین اعتماد کامل دارند؛ اما متاسفانه از این پتانسیل استفاده نمی شود. باید حضور دائم داشته باشیم تا دوباره در جامعه و اصولگرایان مطرح شویم. نشست های جامعیتن مثل قبل به برنامه ریزی و نوشتن چهارچوب برای آینده ختم نمی‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در جمنا کمتر به نظر جامعتین توجه شد، اظهار کرد: در زمان انتخابات فرصت خوبی بود تا با کمک جامعتین تشکل های اصولگرا به هم نزدیک تر شوند، اما این اتفاق نیفتاد. اینکه فقط در زمان انتخابات اظهار وجود کنیم و بعد تحرکی نداشته باشیم، رویه درستی نیست. در مواقعی که می شود بیانیه داد و انتقاد کرد جامعتین در سکوت به سر می برد. بخشی از بی توجهی ها به جامعتین، به عملکرد خودشان بستگی دارد.

به گفته وی بهترین تصمیم برای بازگشت جامعتین به جایگاه اثرگذار پیشین، اخذ تصمیمات شورایی میان اعضای دو تشکل جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین است.