به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت؛ سیدباقر مرتضوی با بیان این که مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی بالا از شاخص‌های مثبت آتش‌نشانان است، گفت: باید تلاش کنیم تا رفتارهای ایمنی را در سازمان نهادینه کنیم. برای این که ضرری متوجه تولید نشود، دو فرآیند باید همزمان با هم رعایت شود که عبارتند از: مدیریت دارایی‌ها (Asset Management) و مدیریت ریسک (Risk Management) و تا زمانی که یکی از این دو نباشد، پیشرفت در پروژه های صنعت نفت و گاز شتاب نمی‌گیرد.