به گزارش مهر، قرار بود خانواده بوکس روز سه شنبه ۱۸ مهرماه در مراسمی به میزبانی هتل هویزه از احمد ناطق نوری رئیس سابق فدراسیون بوکس به پاس ۲۸ سال خدمت به این رشته تجلیل کند اما علیرغم دعوت از همه پیشکسوتان این مراسم لغو شد.

شنیده می شود دخالت برخی افراد با بهانه فعالیت های انتخاباتی در این جلسه مانع برگزاری مراسم تجلیل از رئیس کهنه کار فدراسیون بوکس شده است هرچند منوچهر مقصودی نایب رئیس سابق فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر فوت یکی از اقوام ناطق نوری را دلیل لغو این مراسم می داند.

بوکس ایران روزهای حساسی را تجربه می کند چرا که با آغاز ثبت نام از کاندیداها قرار است در آینده ای نزدیک پس از ۲۸ سال جانشینی برای صندلی ریاست این فدراسیون انتخاب شود. صندلی که گفته می شود سه کاندیدای اصلی برای تصدی آن در رقابت هستند.