عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: من بنا بر علاقه ای که دارم مذاکرات مجلس را گوش و دنبال می کنم، آنطور که عملکرد کلی نمایندگان مجلس را می بینم هرگز تفاوتی بین مجلس نهم و دهم مشاهده نکرده ام البته مجلس کار روتین خودش را انجام می دهد و من اموری که در مجلس میگذرد را طبیعی می دانم.

وی ادامه داد: در حال حاضر باید دنبال راهکار برای مشکلات اصلی کشور باشیم ما سال ۹۶ را اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردیم ولی در بیرون شاهد حرکت و شتاب دسته جمعی هم در سه قوه و هم در بخش خصوصی، تعاونی و دولتی بودیم.

نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: آنچه که در اولویت مردم جامعه ما قرار دارد این است که مدیران و مسئولین امر دست به دست هم دهند نقدینگی که بالای هزار میلیارد تومان است را در شهرک ها، گردشگری، حمل و نقل و امثال این ها به کار بگیرند باید سراغ طرح های نو رفت تا در بخش معادن و غیره ایجاد شغل و حرفه کنیم با این امید و برنامه که نسل بیکار ما مشغول به کار شود و بیکاری که ام الفساد جامعه است از بین برود.

وی افزود: مجلس را هم باید در همین راستا بکار گرفت برای آنها هم باید معضل اشتغال در اولویت توجه باشد من هیچ جناح و گروهی را در رابطه با مشکلات کشور تفکیک نمی کنم اعتقاد دارم بهتر است که تمام تریبون ها مشغول به کار درست و در راستای منفعت ملی شوند همدیگر را نقد کنند اما مثل کینه ای ها عقده ای برخورد نکنیم و حرف نزنیم جناح های سیاسی ما بدجور به هم پیله می کنند و تا یکدیگر را از هستی ساقط نکنند از پا نمی نشینند.

مشاور عالی وزیر کشور در امور روحانیت و رئیس شورای فرهنگی وزارت کشور در پایان توصیه کرد: باید از هم مراقبت کنیم اصلا بحث این جناح و آن جناح نیست بلکه باید سراغ توده مردم، اعم از دانشگاهی و بازاری رفت ۸۰ میلیون جمعیت دست به دست هم دهیم تا مشکلات معیشتی حل شود من با دوستانی که اهل کار هستند صحبت کردم طرح هایی را هم ارائه دادم در هر وزارتخانه و سازمانی باید یک اتاق فکر داشته باشیم که در آن اتاق فکر برای طرح ها و پروژها برنامه ریزی شود و راهنمای کار باشد.