به گزارش ایسنا، به نقل از تاس، میخائیل اولیانف، رئیس دپارتمان عدم اشاعه و کنترل بر تسلیحات وزارت خارجه روسیه گفت: روسیه در مدت ۳۰ سال اخیر با کاهش ۸۵ درصد از تسلیحات هسته‌ای خود سهم بسزایی را در راستای دستیابی به جهان بدون سلاح هسته‌ای ایفا کرده است.

وی افزود: با این حال وضعیت کنونی اجازه خلع سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد.

اولیانف گفت: روسیه قصد ندارد توافقنامه منع سلاح هسته‌ای را امضا کند زیرا در طراحی و تدوین آن بسیاری از کشورها شرکت نکردند.

این مقام روس تاکید کرد، این سند با مفاد توافقنامه عدم اشاعه سلاح هسته‌ای در تضاد است.

وی خاطرنشان کرد: خلع سلاح هسته‌ای باید به گونه‌ای تدوین شود که به تحکیم امنیت و ثبات بین الملی و ارتقای امنیت کل کشورهای جهان منجر شود.

سازمان ملل موافقت‌نامه‌ جدیدی را در زمینه خلع سلاح هسته‌ای برای امضا ارائه کرده است که همه کشورها از جمله دارندگان این نوع تسلیحات را به خلع سلاح کامل ملزم می‌کند. تقریبا همه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای گفته‌اند که آن را امضا نمی‌کنند.