به گزارش خبرآنلاین؛ کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشت: اینجانب در سال ۷۹-۷۸ به مدت ۱۷ ماه بیمه بیکاری دریافت کرده ام و در این مدت یکبار یک صورتحساب مسافربری دریافت کردم آیا این صورتحساب باعث ابطال بیمه بیکاری من می شود؟ و آیا من باید حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی برگردانم؟

 

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعبی پاسخ داد: اگر سازمان تامین اجتماعی با مدارک مذکور از اشتغال شما در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری مطلع شود باید تمامی مبالغی را که دریافت کرده اید به سازمان مسترد کنید و سوابق بیمه ای شما در آن دوره نیز خذف می شود.