به گزارش ایسنا، در این مدت تولید این محصولات از ۸۱ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۷۴ دستگاه رسید.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در سروش دیزل مپنا از ۳۰ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۱۷ دستگاه کاهش یافت.

تولید این محصولات در گروه بهمن نیز از ۳۵ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۲۲ دستگاه رسید.

شهریور ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در ایران خودرو دیزل نیز متوقف شده و از ۱۲ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

اما برخلاف این شرکتها تولید این محصولات در پیشرو دیزل‌ آسیا صعودی بوده و از چهار دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۲۰ دستگاه رسید.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در عقاب افشان نیز از صفر دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۱۰ دستگاه افزایش یافت.

تولید این محصولات در آکیا دویچ نیز از صفر دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به پنج دستگاه رسید.