به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان خصوصی سازی، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی گفت: اگر مشمولان مبلغ بقیه سهام خود را نپردازند، سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر به مالکیت دولت خواهد رسید.

وی در مورد آخرین وضع پرداخت سهام عدالت، اظهار داشت: از اول مرداد تا پایان اسفند، شرکت‌های سرمایه پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی بوده و سازمان خصوصی سازی موظف به پرداخت آن به سهام داران است.

وی با بیان اینکه از اول مرداد، سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دریافت سود سهام و پرداخت آن به مشمولین را داشته است، گفت: اگر اول مرداد، همه سود به سازمان خصوصی سازی واریز می‌شد، این سازمان قادر به پرداخت به موقع آن بود.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تاکنون تنها ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی سازی برای پرداخت سهام عدالت واریز شده است، گفت: شرکت ها ۵ ماه دیگر فرصت قانونی برای پرداخت دارند.

وی با بیان اینکه ۴۷ میلیون سهام گیرنده، دهک بندی شده اند و پرداخت ها با توجه به واریزهای صورت گرفته به صورت هدفمند بر اساس اولویت به سهام گیرندگان داده می شود، گفت: پرداخت ها از دهک های پایین شروع می شود.

پورحسینی با بیان اینکه از ابتدا نیز قرار بود شروع پرداخت ها از اواخر شهریور باشد، نه اینکه در آن تاریخ تمام سود سهام  پرداخت شده باشد، گفت: پرداخت ها ممکن است تا پایان فروردین سال ۹۷ طول بکشد.

وی گفت: اگر مشمولان بقیه سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می کنند و بقیه سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهر) به مالکیت دولت خواهد رسید.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اگر یکی از مشمولین فوت کرده باشد حق سود سهام وی با وراث خواهد بود، اظهار داشت: وراث حتما باید گواهی حصر وراثت داده باشند و پس از اعلام سازمان خصوصی سازی مدارک را تحویل این سازمان دهند تا سود متوفی را در اختیارشان قرار دهیم.