فرج الله رجبی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: تحقیق و تفحص از شهرداری تهران یک بار در مجلس مطرح شد و پرونده آن بسته شد اما اگر مجدد نمایندگان این درخواست را داشته باشند باید این روند دوباره طی شود.

وی یادآور شد: هنوز درخواستی در این زمینه ارائه نشده و به محض این‌که مطرح شود، مجددا سیر قانونی خود را طی خواهد کرد.