به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحمد حسینی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب درباره جایگاه شیخوخیت در جریان اصولگرایی، اظهارکرد: شیخوخیت از سال ۸۴ که کاندیداهای متعددی برای انتخابات ریاست جمهوری پابه عرصه گذاشتند و تا آخر به وفاق نرسیدند چندان موثر واقع نشد و حرف بزرگان اصولگرایى فصل الخطاب تلقى نشد.

وی افزود: با وجود شخصیت‌های برجسته‌ای مانند آیت الله مهدوی کنی و جایگاه ممتاز وی در سال 92 شاهد تکثر کاندیداها بودیم وعلی‌رغم تلاش خالصانه این بزرگوار به گزینه واحد نرسیدیم. بر این مبنا ساز و کاری در جبهه مردمی در نظر گرفته شد که از این حیث توانست موثر واقع شود و موفقیت نسبى برای اجماع بر کاندیداى واحد صورت گرفت.

عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب ادامه داد: در عین حال در این جبهه یک شورای فقهی در نظر گرفته شده که بزرگانى مانند آیت الله موحدی کرمانی و آیت الله یزدی هم به عنوان شخصیتهاى حقیقى و هم به عنوان دبیران جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین در آن حضور دارند و در جریان امور قرار دارند و نظارت عالیه برعهده آنان است و دیدگاهها و نظرات صائبشان در تصمیمات لحاظ مى شود.

حسینی تصریح کرد: یعنى ساز و کاری که اکنون در نظر گرفته شده تلفیقی از توجه به جایگاه شیخوخیت و اثربخشى نظرات بدنه اجتماعی نیروهای انقلاب است که به اشکال مختلف از جمله در مجمع ملى و جلسات دبیران استانى وکمیته هاى اقشار ابراز مى شود .

عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب افزود: بنابراین بابهره گیرى از تجربیات گذشته طراحى معقولى صورت گرفته و با بررسی مجدد و بازنگرى ماه های اخیر اگر به درستی اجرا شود و مورد حمایت همه جانبه نیروهاى ولایى قرار بگیرد می‌تواند جوابگوى نیازها باشد و ضعف‌ها و نقص‌های قبلی را تا حدود زیادى جبران کند.

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامى در پاسخ به این سوال که آیا آیت الله موحدى کرمانى می‌تواند پرچم دار اصولگرایان باشد، تأکید کرد: ایشان در انتخابات ریاست جمهوری نقش فعال و مؤثرى داشتند و از آغاز شروع به کار جبهه مردمى تا بعد از انتخابات همواره مؤید و حامى این حرکت بودند و در آینده نیز این انتظار وجود دارد که نقش برجسته اى ایفا کنند.

حسینى با اشاره به تغییراتى که قرار است در جبهه مردمی نیروهای انقلاب صورت گیرد، ادامه داد: مباحث جلسات هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب به مرحله جمع بندی رسیده که در صورت تصویب در شورای مرکزی و در مواردى با تائید مجمع ملى اجرایى خواهدشد. پیشنهاد این است که در هر شهرستان مجمعی مرکب از نیروهای فعال و تأثیرگذار شکل گیرد و با انتخاب آنان شوراى مرکزى شهرستان مشخص شود و شوراهاى شهرستانى مجمع استان را تشکیل دهند وشورای مرکزی جبهه در استان را انتخاب کنند و کوتاه سخن اینکه ساختار به گونه اى ترسیم شده که هم فراگیر باشد و هم یک روال منطقى برآن حاکم باشد.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب افزود: همچنین تعداد کمیته‌های تخصصى اقشار از ٢٨ کمیته به ٢٠موردکاهش می یابد تابدون هم پوشانی باکیفیت بیشتر فعالیت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که مسئله جوانگرایی چقدر در ساز و کار جبهه مردمی نیروهای انقلاب مورد توجه قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: از ابتداى تاسیس جبهه این رویکرد مورد توجه قرارگرفته به گونه ای که در حال حاضر در شورای مرکزی پنج فرد جوان حضور دارند و در استانها و شهرستانها نیز به این اصل اعتناء شده است و مسلما در آینده اهتمام بیشترى به این موضوع صورت خواهد گرفت.

حسینی بیان کرد: اکنون پیشنهادی مبنی بر تشکیل سازمان جوانان در جبهه مردمی نیروهای انقلاب مطرح شده است و این ایده در مرحله بحث و بررسی قرار دارد بنده نیز معتقدم که باید به جوان‌ها به دلیل خلاقیت و نوآوری‌هایی که دارند میدان بیشتری داده شود.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در پایان خاطرنشان کرد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب درعین حال که به نسل اول و دوم انقلاب به عنوان پیشکسوتان و پیشگامان عنایت دارد بر این باور است که از ایده ها و افکار نسل جوان و از توان اجرایی و عملیاتی و نشاط آنان براى پویایى جبهه باید نهایت استفاده صورت گیرد و گرنه در نیل به اهداف موفق نخواهیم بود.